Chương trình hoc 3D Max. Chương trình hoc 3D Max. 3. Render Setup, Ngoại cảnh và những ứng dụng khác. 3. Render Setup, Ngoại cảnh và những ứng dụng khác. Học làm hoạt cảnh 3D, hướng dẫn Unwrap, Skinnig, Animation 3D Max. Học làm hoạt cảnh 3D, hướng dẫn Unwrap, Skinnig, Animation 3D Max. Phong tho 3 Phong tho 3 Bộ quái khu rừng cấm Bộ quái khu rừng cấm Dép tổ ong 3D Dép tổ ong 3D Các mẫu cửa thực hành 3D. Các mẫu cửa thực hành 3D. Chia sẻ các mẫu bàn ăn 3D Chia sẻ các mẫu bàn ăn 3D
Hỏi - Đáp  (Click để xem chi tiết)
Quốc Anh hỏi:
em không thấy chữ viewports trong customize là sao ạ
Daotao3D.com : 
Em tìm chữ Viewport tại hình dưới đây. Có thể dòng All Commands em để thể loại khác nó không hiện đủ.

Update bài mới

Hướng dẫn

New comments:

Quang Huy: 

Mình hiểu rồi! Cảm ơn admin nhiều!!! (trong Hỏi- đáp)

Nguyễn Thanh Phúc: 

mình hết bị lỗi rồi. cảm ơn bạn rất nhiều! (trong Hỏi- đáp)

Daotao3D.com: 

Bạn tìm nút Pick Materials from object. Nút này ở vị trí đầu dòng đặt tên cho vật liệu có hình cái ống hút. Chức năng cho phép bạn click trên vật thể 3D để hút vật lệu từ vật thể về ô vật liệu kích hoạt. Giờ bạn có ... (trong Hỏi- đáp)

Red Dragon: 

vậy vật liệu B bị đè lên mất đi rồi, mình muốn lấy lại, chỉnh sửa thì là thế nào? (trong Hỏi- đáp)

Tổng đài hỏi - đáp & đào tạo 3ds max tại hà nội tel: 0123.456.1000

@ Copyright by Nguyen Long Hai

3ds max - vray - nội ngoại thất - nhân vật - hoạt cảnh